District COVID-19 Update (March 15, 2020)

This is Todd Sesker, Superintendent for Faribault Public Schools.


In accordance with Governor Walz’s announcement on March 15, Faribault schools will be closed Monday, March 16, and remain closed through March 27 to combat the spread of COVID-19 (coronavirus). We will continue to develop our response based on the recommendations of the Minnesota Department of Health, Governor Walz, and the Minnesota Department of Education.


Additionally, all school events and student activities are cancelled through March 27. 


Should Governor Walz extend the closure, we will initiate our distance learning plans beginning Monday, March 30. Schools will be open beginning Tuesday, March 17, for teachers who want to come in to prepare their distance learning plans.


Beginning Tuesday, March 17th, the school district will provide free childcare - to emergency personnel and healthcare workers only - from 6:30 a.m. to 6 p.m. The school district will communicate details to our health care employers on Monday. 


We are also developing plans to provide meals for students. We will send out additional information as soon as it is available. 


District staff is working hard to make sure learning continues and emergency and healthcare workers are free to do their jobs without worrying about daycare. We are dedicated to ensuring the health and safety of our students as we continue to navigate this public health crisis.
Este es Todd Sesker, Superintendente de las Escuelas Públicas de Faribault.  

De acuerdo con el anuncio del gobernador Walz esta mañana, las escuelas de Faribault se cerraran mañana y permanecerán cerradas hasta el 27 de marzo para combatir la propagación de COVID-19 (coronavirus). Continuaremos dando respuesta desarrolladas y basadas en las recomendaciones del Departamento de Salud de Minnesota, del Gobernador Walz y el Departamento de Educación de Minnesota.

Además, todos los eventos escolares y actividades estudiantiles se cancelan hasta el 27 de marzo.   

En caso de que el gobernador Walz amplíe el cierre, iniciaremos nuestros planes de aprendizaje flexibles a partir del lunes 30 de marzo. Las escuelas estarán abiertas a partir del martes 17 de marzo, para los maestros que quieran venir a preparar sus planes de aprendizaje flexibles.

A partir del martes 17 de marzo, el distrito escolar proporcionará cuidado infantil gratuito - sólo al personal de emergencia y a los trabajadores de salubridad- de 6:30 a.m. a 6 p.m. El lunes el distrito escolar comunicará a nuestros empleados de atención médica los detalles.

También estamos desarrollando planes para proporcionar comidas para los estudiantes. Enviaremos información adicional tan pronto como esté disponible.

El personal del distrito está trabajando duro para asegurarse de que el aprendizaje continúe y que los trabajadores de emergencia y de salud puedan hacer su trabajo sin preocuparse por la guardería. Nos dedicamos a garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes a medida que continuamos navegando por esta crisis de salud pública.Fariintan waxay ka socota Todd Sesker, Kormeeraha guud ee iskuulada dadweynaha Faribault.

Iyada oo la raacayo ku dhawaaqida ama ogeysiiska saaka ee  gudoomiye Walz , iskuulada Faribault ayaa la xiri doonaa berrito waxayna sii xirnaan doonaan ilaa iyo 27ka bisha Maarso si loola dagaallamo fiditaanka COVID-19 (coronavirus). Waxaan sii wadi doonnaa hormarinta jawaabaheena iyadoo lagu saleynayo talooyinka Qeybta Caafimaadka ee Minnesota, gudoomiye Walz, iyo Waaxda Waxbarshada Minnesota.

Intaa waxaa sii dheer, dhammaan hawlaha ama dhacdooyinka iskuulada iyo nashaadaadka ardayda waa la baajinayaa illaa 27ka bisha Maarso .

Laga bilaabo 30ka bisha Maarso, Haddii uu gudoomiye Walz kordhiyo xiritaanka, waxaan bilaabi doonaa qorshaheena waxbarasho ee habka kale ee ardaydeena casharadooda lagu siin lahaa, si loogu diyaariyo qorshahooda waxbarasho.

Laga bilaabo Talaadada, 17-ka bisha Maarso, degmo dugsiyeedku waxay bixin doonaan xanaano caruur oo bilaash ah. Xanaanadaas waxaa loogu talagalay Shaqaalaha gurmadka ee kashaqeeya xaaladaha degdegga ah iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka oo keliya – saacadu markay tahay 6:30 aroornimo ilaa 6-da fiidnimo.

Waxaan sidoo kale wadnaa qorshayaal aan ku quudineyno ardayda. Waxaan soo diri doonaa macluumaad dheeri ah isla marka ay diyaar noqoto.

Shaqaalaha degmadu waxay si aad ah ugu dadaalayaan inay hubiyaan in waxbarashadu sii socoto isla markaana shaqaalaha gurmadka iyo caafimaadka ka shaqeeya in ay xor u yihiin inay shaqadooda qabtaan iyagoon ka walwalayn xanaano-maalmeedka. Waxaa naga go'an hubinta caafimaadka iyo badbaadada ardayda anaga oo sii  wadno qorshaha dhibaatadan caafimaad ee dadweynaha.


Website by SchoolMessenger Presence. © 2020 Intrado Corporation. All rights reserved.